Křížová cesta Vladimíra Wagnera

Od Květné neděle po celý Svatý týden a následně po celé velikonoční období je v našem sboru vystavena křížová cesta výtvarníka Vladimíra Wagnera.

Na Květnou neděli bude výstava oficiálně zahájena spolu se slovy jejího autora.

Ve středu před studentskou bohoslužbou od 18:00 a na Velký pátek před velkopáteční bohosloužbou od 16:30 se bude konat pobožnost křížové cesty.

Více o autorovi:

Narozen 1955 v Brně. Kreslí a maluje od raného
věku. Vystřídal řadu manuálních i intelektuálních
povolání. Byl grafikem, pracovníkem na maringotce,
topičem, redaktorem, učitelem atd. K zásadním
životním zkušenostem patří setkání s malíři
Petrem Skácelem a Petrem Veselým.

web: vladimirwagner.wordpress.com
www.facebook.com/roryfridex