Krabice od bot

Jako v minulých letech i letos se účastníme skvělé akce Krabice od bot, do které se může zapojit každý z Vás.

O co jde:
Jde o projekt pro děti z chudších rodin, který pořádá Diakonie ČCE.
Je třeba obstarat si prázdnou krabici od bot.
Rozhodnout se, pro koho bude určena – pro chlapce nebo pro dívku, a také v jakém věku v rozmezí 2-4 roky, 5-9 let, 10-14 let má budoucí obdarovaný být. Stáří a pohlaví se potom nadepíše na štítek.

Krabice se naplní dárky. Navrch je možno přidat svou fotografii a třeba i vánoční pozdrav.
Krabice se potom zabalí, navrch nalepí štítek a donese se na sběrné místo. Takovým sběrným místem je např. náš kostel.
Dárek dostane některé z dětí z chudých rodin v ČR a určitě mu udělá velkou radost.

Dárky můžete nosit do našeho sboru (Dykova 1, Praha 10) v úředních hodinách (út a st: 9-15; čt: 12-18; pá: 9-12) od úterý 15. 11. do úterý 6. 12.

Podrobnější informací a seznam dalších sběrných míst zde: http://www.krabiceodbot.cz/