KOLUMBÁRIA O VÁNOCÍCH

KOLUMBÁRIA

O VÁNOCÍCH

Hlavní (pod věží)

23.12. 9.00 – 15.00 hod.

24.12. 9.00 – 16.00 hod.

25. – 26.12. 9.00 – 15.00 hod.

31.12. 9.00 – 15.00 hod.

1.1. 2020 9.00 – 15.00 hod.

V kostele Husova sboru:

24.12. 9.00 – 16.00 hod.

25. – 26.12. 9.00 – 12.00 hod.

1.1. 2020 9.00 – 12.00 hod.

Vstup do kostela v pracovních dnech a úředních hodinách

přes farní kancelář