Jak žil vinohradský Husův sbor v čase pandemie

Jak jsme společně duchovně žili v čase uplynulých karanténních opatření se můžete přečíst v článku Filipa Sedláka otištěném v unitářském časopise Tvůrčí život od strany 26 dále. http://www.unitaria.cz/tvurci-zivot/4186-TZ-21-01.pdf