Jáhenské svěcení 30. dubna

S radostí oznamujeme, že náš místní kazatel Filip Sedlák přijme jáhenské svěcení.

Svěcení bude uděleno v sobotu 30. dubna v 9:00 hod. v rámci zahajovací bohoslužby Diecézního shromáždění, přičemž samo je jednáním uzavřeným, ale úvodní bohoslužba je otevřená všem.

Jste tedy srdečně zváni!