Farní úřad a kolumbária o vánočních svátcích

FARNÍ ÚŘAD O VÁNOCÍCH 2020

Během vánočních svátků stále platí upravené úřední hodiny – středa 9-18 a pátek 9-12.

S několika výjimkami:

Během státních svátků je farní úřad přirozeně uzavřen.

23. 12. je farní úřad uzavřen.

30. 12. jsou úřední hodiny zkráceny do 15:00.

KOLUMBÁRIA O VÁNOCÍCH 2020

Hlavní (pod věží)
24.12.             9.00 – 16.00 hod.
25. – 27.12.    9.00 – 15.00 hod.
31.12.            9.00 – 15.00 hod.
1.1. 2019      9.00 – 15.00 hod.

V kostele Husova sboru:
24.12.                9.00 – 16.00 hod.
25. – 27.12.        9.00 – 12.00 hod.
31.12.                9.00 – 12.00 hod.
1.1. 2019           9.00 – 15.00 hod.
Vstup do kostela v pracovních dnech a úředních hodinách přes farní kancelář