Extenze 2024 – Boží Slovo mezi námi

Srdečně Vás zveme na již 10. ročník obnoveného přednáškového cyklu extenze, kde budou přednášet akademici Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Rok 2024 se ponese v rovině uvažování nad působením Božího Slova ve světě, mezi lidmi, v církvi a našich vztazích, jakým způsobem působí, jak promlouvá, k čemu nás v konkrétních situacích volá…

18.1. doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D. – Afro-americká Black Theology: náboženství jako „opium lidstva“ i jako princip naděje a osvobození

25.1. doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D. – Sociální rozměr vybraných evangelijních podobenství v perspektivě Starého zákona

1.2. Mgr. Veronika Matějková – Současná pojetí vzdělávání dospělých ve vybraných evropských církvích

8.2. Mgr. Dominik Dostál – Biblické pradějiny jako metanarativní reflexe příběhu o vyjití z Egypta

15.2. Mgr. Kateřina Hlaváčová – Kulturní války perspektivou konzervativní eschatologie

Přednášky se konají vždy ve čtvrtek od 19:00 ve Farského sále Husova sboru (vchod z Dykovy ulice, zvonek Farského sál).