Ekumenická svatodušní poutní slavnost 22. května

Opět jsou před námi Letnice a s nimi v radosti očekávaná svatodušní poutní ekumena. Jako obvykle se tuto středu (22. 5.) nesejdeme na Vinohradech, ale připojíme se k ekumenické pouti, tentokráte v Prokopském údolí.

Sraz je 22. 5. v 19:00 na stanici metra Radlická. Jídlo, pití a deky na agapé si vemte s sebou. Ale ani ten, kdo nic nepřinese nepřijde zkrátka.

„Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech.“ (Mt 10,27)