Dušičková pobožnost 2. 1. 2015

Srdečně Vás zveme ke společné chvíli ztišení, modliteb i zamyšlení v den Památky zesnulých (lidově Dušičky). Sejdeme se 2. 1. 2015 v 17 hod. ve velkém kolumbáriu.

Těšíme se na Vás.