Bohoslužba proti rasismu – 29. 3.

Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. (Ga 3,28)

Srdečně vás zveme na bohoslužbu v rámci Mezinárodních dnů proti rasismu – ve středu 29. března od 19:00.
Přijďte naslouchat Božímu slovu, zakoušet společenství a společně se modlit za důstojnost pro všechny bez rozdílu.
Více o Mezinárodních dnech proti rasismu např. zde: https://protirasismu.e-cirkev.cz/