Biblické hodiny v čase extenzí

Po dobu konání přednáškového cyklu extenze – 18. 1. až 15. 2. se budeme k biblickým hodinám scházet již v 17:15, abychom lépe stíhali končit a přesunout se na přednášky do Farského sálu.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou.