3. 3. Ekumenická modlitba za Ukrajinu

Zcela výjimečně se sejdeme i první čtvrtek v měsíci a budeme se společně modlit za mír pro Ukrajinu.

Zváno je široké ekumenické společenství i všichni lidé dobré vůle bez ohledu na vyznání.

Sejdeme se v 19:00 v kostele.