Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážený pane, vážená paní,
vážíme si toho, že s Náboženskou obcí CČSH Vinohrady se sídlem Dykova 1, 101 00 Praha 10 (dále jen „Správce“) vstupujete do kontaktu a doufáme, že tak budete činit i nadále. V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (dále jen „GDPR“) si Vás dovolujeme informovat, že o Vaší osobě zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytla: Jméno, Příjmení a emailovou adresu, pro zasílání newsletterů. Vzhledem k tomu, že si správce přeje zpracovávat Vaše osobní údaje také pro účely, které mu neukládá zákon, které nevyplývají z žádné smlouvy uzavřené s Vámi a které nejsou nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce (například pro ochranu jeho majetku atd.) dovoluje si správce požádat Vás tímto o souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. Udělení souhlasu je čistě dobrovolné. Z jeho neudělení pro Vás neplynou žádné negativní důsledky a nic se pro Vás ve vztahu ke správci nemění.
Správce si přeje využívat Vaše osobní údaje k následujícím účelům, ke kterým je nutný souhlas se
zpracováváním osobních údajů z Vaší strany:
• zasílání aktualit z NO a zvaní na akce pořádané NO a spřízněnými osobami
• zasílání aktualit s duchovní tématikou
• zasílání přání k Vánocům a Velikonocům
• zasílání nabídky volnočasových aktivit, kurzů a seznamu křesťanských spolků působících v NO
• zasílání rozpisů bohoslužeb v okolních NO
• zasílání informací o dobročinných veřejných sbírkách
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odkazu v každé zasílané e-mailové zprávě nebo přímo kontaktováním správce na telefonním čísle +420 222 519 677 nebo emailem na adrese info@hsvinohrady.cz . Pokud chcete dostávat pravidelně ty nejnovější informace o dění v našem sboru, nemusíte dělat nic a nic se pro Vás nemění. Pokud již naše newslettery odebírat nechcete, kontaktujte nás prosím dle instrukcí výše. Děkujeme Vám!