Rada starších

Předseda: RNDr. Ivana Macháčková

Místopředseda: JUDr. Miloš Vošta

Farář: Mgr. Daniel Majer

Jáhen: Bc. Filip Sedlák

Finanční zpravodaj: Pavel Vonka

Revizorka: MUDr. Andrea Žižková

Další členové: Eva Davídková, Eva Schmiedbergerová , Jiřina Hůlková