Co děláme

Naše aktivity

kostel_interier_03BOHOSLUŽBY

Každou neděli od 9:00 s liturgií Dr. Karla Farského. „Nesdílime-li se vzájemně o svou víru, zůstáváme uzavřenými, sebe-hledajícími lidmi. Hledejme obecenství víry, když nám Kristus otevřel srdce!“ (Emil Brunner, Věřím, 1938)

 

 

SetkáníSETKÁNÍ NA FAŘE

Vždy druhou neděli v měsíci po bohoslužbách se setkáváme k posezení a povídání nad kávou nebo čajem.

 

 

 

glassworks_3saints_with_Divine_babyNÁBOŽENSTVÍ PRO DĚTI

Každou 1. a 3. neděli v měsíci se po bohoslužbách scházíme s našimi nejmenšími a přístupnou a zábavnou formou předáváme moudrost Písma i tradice církve. V současnosti se scházíme převážně s dětmi mezi 5 až 9 rokem.

 

 

bibleBIBLICKÁ HODINA

Každý čtvrtek od 13:30 do 14:30 se scházíme ke čtení a výkladu biblických textů. Předně se zamýšlíme a diskutujeme nad tím, čím mohou být přínosné dnes a pro nás, v našich konkrétních životech. Žádná předchozí znalost Bible není nutná. Zván je opravdu každý, kdo má čas a chuť.

 

DFS - Taizé24STUDENTSKÉ BOHOSLUŽBY

Každou středu od 19:00. (během akademického roku) Nejen pro studenty! Přijďte načerpat naději při kázání, kterých se ujímají převážně studenti teologie HTF UK. Po bohoslužbách společně posedíme a povídáme nad kávou nebo čajem o životě, o Bohu a tak podobně…

 

Brát na sebe břemena druhýchSOCIÁLNÍ PORADNA

„Ráda vás vyslechnu a poskytnu potřebné informace, abychom společně nalezli cestu z nepříznivé životní situace, která na vás dolehla z důvodu nedostatku prostředků na nájem, zhoršeného zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize či dlouhodobé zátěže při péči o jinou osobu. Společně zjistíme, máte-li nárok na příspěvek na bydlení, případně na příspěvek na péči nebo jinou podporu. Mohu vás též doprovodit k lékaři nebo k jednání na úřadu. Můžeme se setkat v přátelském prostředí Husova sboru a nebo za vámi ráda přijdu k vám domů, pokud je to pro vás příjemnější. Veškeré naše služby jsou poskytovány zcela ZDARMA. Jsem vám k dispozici vždy ve čtvrtek od 12:00 do 15:00. Po telefonické domluvě se můžeme dohodnout i na jiný individuální čas.“

Mgr. Šárka Kubínová, tel.: 608 527 784.

 

logo diakonieSBĚR ŠATSTVA PRO DIAKONII

Každou středu a čtvrtek od 13:00 do 16:00 můžete přinášet oblečení, které již nepotřebujete, aby mohlo posloužit lidem v nouzi.

 

 

 

kostel sv.MartinaEKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY

V současné době jsme přerušili 17 let trvající tradici eucharistických bohoslužeb společně se členy Církve českobratrské evangelické a Církve římskokatolické, ad. Pevně však věříme, že opět bude zájem a my budeme moci tuto tradici znovu obnovit.

 

 

knihovnaFARNÍ KNIHOVNA

Knihovna našeho sboru má ve svém fondu mnoho krásných, zajímavých a poučných knih. Knihovna s čítárnou je Vám k dispozici v úředních hodinách farního úřadu. (pondělí a úterý od 9:00 do 15:00, čtvrtek od 12:00 do 18:00 a pátek od 9:00 do 12:00)

 Jste samozřejmě zváni na tyto aktivity, ale též k přípravě ke svátostem (křest, svátost manželství, pokání – smíření…). Individuální návštěvy – po domluvě s farářem, můžete přijít kdykoliv (rozmluva v otázkách víry, při řešení problémů, při ztrátě blízkého člověka, atd.).