CČSH

Církev československá husitská

Husův sbor v Praze na Vinohradech patří Církvi československé husitské, která vzešla z prostředí tzv. moderny. Na počátku 20. století zasáhlo modernistické hnutí takřka celou společnost. Setkáváme se s ní v literatuře, architektuře a kultuře vůbec.

Neméně významnou roli sehrála moderna i na půdě katolické církve.

Z těchto kořenů vyrůstá i Církev československá, která se zrodila do situace, kdy byli mnozí nespokojeni s rolí a podobou římskokatolické církve u nás. Když reformně smýšlející katoličtí duchovní (vedeni dr. Karlem Farským 1880 -1927) neuspěli se svými návrhy reformy, zakládají 8. ledna 1920 novou církev Československou (od roku 1971 Československou husitskou).